Henri Rousseau

Щастието е котка, хапе ръката ти –
леко и остро – като любов, която си тръгва.
Затваряш очи, навън е жълто и есенно,
а сърцето трепти – тънка шарена кърпа.

© Станислава СТАНОЕВА

Реклами